Föreningen är ett resultat av 2007 års satsning av ”Hela Värmland Dal växer”. Vid mobiliseringsmötet deltog 120 personer. Det kom fram många förslag på förändringar under stormötet och fem arbetsgrupper bildades. Minst en representant från varje arbetsgrupp bildade tillsammans en ledningsgrupp.

Den 3 november 2007 hade vi vårt första medlemsmöte – en Kick-Off som blev jättelyckad! 90 personer kom. Till en blygsam entreavgift av 120 kr per person kunde vi bjuda på suverän mat från en cateringfirma, underhållning av Gris-Nils samt dans till CD-skivor efteråt. Detta blev otroligt lyckat!

Arbetsgrupperna som bildades har jobbat med olika frågor. Förslag har diskuterats hur vi kan rusta upp och göra Billingsfors mera attraktivt och trevligare att bo i. Gå in under projekt i menyn för att se vilka projekt vi håller på med, har gjort klart eller vilka saker som vi vill göra i framtiden. Du är också välkommen att kontakta oss om du vill hjälpa till på något sätt.

Styrelsen 2015

Ordf.: Benny Bryntesson
Sekr.: Urban Larsson
Kassör: Alf Rynning
Ledamot: Gull-Britt Börjesson
Ledamot: Christina Nieminen
Ledamot: Barbro Pettersson
Ledamot: Pontus Nordwall
 
Stadgar
Tidningsartiklar Verksamhetsberättelser