På andra sidan järnvägen mellan Sehlinhuset och Thairesturangen ligger gamla minigolfbanan i Billingsfors. Banan byggdes troligtvis på 40-talet och har 12 banor som sedan länge har legat i träda. Nu har vi i Billingsfors för alla börjat att jobba för att få igång banan igen. Vi röjde för några år sedan så att de 12 banorna kom fram i ljuset igen men eftersom vi inte fått klart med något arrende avtal för marken där banorna ligger så har det återigen blivit igenväxt eftersom vi inte kunnat gjort något sedan vi senast röjde. Maj 2013 fick vi klart markavtalet med Munksjö Paper och har nu börjat arbetet med upprustningen av minigolfbanan. Bidrag har vi fått till upprustning och i fotoalbumet inns bilder på minigolfbanan. Just nu ligger upprustningen på is då det framkommit att gångvägen från parkeringen dit ner skulle bli allt före dyr på grun av att bata järnvägsövergånger skulle kosta minst 400-600000 kronor enligt Trafikverket. Vi jobbar dock vidare för att hitta en lösning så att banorna kan göras i ordning och tas i bruk.

Nedan kan du se lite bilder på banorna i orensat skick.