Första projektet som vi började jobba med var ett grönområdet utmed Laxsjöns strand med badplats och en gästbrygga för båtturister. Där ingick även upprustning av den gamla minigolfbanan. Det var mycket som skulle lösa sig för att få till ett grönområde med badplats och gästbrygga utmed laxsjöns strand då bruket använder marken just nu så därför ligger allt fokus på att i första hand få igång den gamla minigolfbanan (som du kan läsa om i ett separat projekt). Förhoppningen om ett grönområde med gästbrygga och badplats finns dock fortfarande kvar men det är mycket som måste lösas innan det kan bli aktuellt.

Skiss Grönområde 1. Skrivelse från BFA - Officiell förfrågan till Samhällsbyggnadsnämnden del 1
2. Skrivelse från BFA - Officiell förfrågan till Samhällsbyggnadsnämnden del 2
3. Analys och förslag till beslut från SBN Anette Klang
4. Protokollsutdrag med beslut från Samhällsbyggnadsnämndens utskott
5. Bilaga kartor