Nedan för minigolfbanan som vi håller på att rusta upp så tänke vi anlägga en bad och grillplats. Tyvärr har de uppstått en del problem då gångvägen dit ner från parkeringen i centrum skulle bli allt för dyr då bara järnvägsövergången skulle kosta minst 400 -600000 kronor enligt Trafikverket. Därför har en ny plats för badplats diskuterats ihop med kommunen och vi kommer ha flera möten med dem framöver. Mer info kommer.